Pardubický festival vína

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN

26. ROČNÍK

1. 8. 2024

Hotel Euro

27. ROČNÍK PARDUBICKÉHO FESTIVALU VÍNA..... 1998 - 2024

Soutěž vín

26. ročník mezinárodní soutěže vín navazuje na předcházející konkurzy, které si v uplynulých letech získaly mnoho obdivovatelů. Jejich cílem bylo pozvednout kulturu spotřeby vína na evropskou úroveň v nevinařské oblasti. Dále pak má posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

Datum a místo přehlídky: 1. srpna 2024, Hotel Euro Pardubice

Přihláška se vyplňuje elektronicky pomocí on-line přihlašovacího systému na webové stránce www.elwis.cz.

http://vinarskyfond.cz/podpory/podminky/

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 30. srpna 2024 na Zámku Pardubice od 15:00.

Místo konání

Fotogalerie

Sponzoři

Generální partner Pardubického festivalu vína
Hlavní partner Soutěže vín
Partner Soutěže vín
Hl. partner akce Sladké Pardubice
Mediální partneři
Pořadatel