Page 8 - PFV bulletin 2021
P. 8

Vína hrdá na na svůj původ!
reklama Znovín
VÍNA HRDÁ
NA SVŮJ PŮVOD
Společnost ZNOVÍN ZNOJMO a a a a a a s s s s s je významným pěstitelem vinné révy
ve vlastních vinohradech a a a a a a a a a a výrobcem širokého sortimentu kvalitních vín
roz-
manitých odrůd a a a a a a a a a a a a a a a a a a chutí která uspokojí všechny typy zákazníků Pro značku je je Rosnička je často spojovaná
typický neustálý vývoj reagující na n na na požadavky trhu a a a a a a a a a a a a a a a a a a aktuální vinařské trendy s s s předpovědí počasí zavádění moderních technologií postupné inovace provozů i i i i i i i i i místní tradice vy-
cházející z z z z jedinečného terroir jižní Moravy Právě počasí má v v v v v každém ročníku
Firma s si s zakládá na na poctivém a a a a a a a a a a a a a a přátelském přístupu k k k k k k k k k k k zákazníkům pro pro něž je je je rozhodující vliv na charakter vín
k k k k k k k k k k k k k dispozici jak síť remních prodejen a a a a a a a a a a a a a a a a distribučních center tak online obchod
s s s s s s s s s s s víny vinařskými předmětyVaíndaár kvoevýkmtieorbýaclhy Rjeupkurovjreuvcepsovčýarsoíbou vín
vín
jde i i i i i i i i i Vinařský turistický program který vám představí naše vinice sklepy a a a a a a a a a a a a a a a další
krásná místa Znojemska nejvýraznější nesou označení Rosnička zelená www znovin cz   6   7   8   9   10