Page 3 - PFV bulletin 2021
P. 3

Dodávky Dodávky materiálů materiálů po po celé celé ČR ČR pro: pro: Dodávky Dodávky Dodávky materiálů materiálů materiálů po po po celé celé celé ČR ČR ČR pro: pro: pro: Dodávky Dodávky materiálů materiálů po po celé celé ČR ČR pro: pro: kanalizace kanalizace kanalizace kanalizace kanalizace vodovody vodovody komunikace
komunikace
d d ent ent nt komunikace
komunikace
komunikace
HAK HAK velkoobchod velkoobchod s s s r r r o o o o o o o o o o o o HAK HAK velkoobchod velkoobchod s s s s r r o o o o o o o o o o o o HA HA HA K K v v H ola
á Holandská 467
46 e e n d l l k k k s k k k o o o o 7
533 01 Pardubice 21
21
o o o o b b b chod chod chod s s s r r o o o o o o o 5 H ice ice 21
7
3 3 o 3 3 0 1 nd P a rd la
533 01 Pardubice 21
s k á 4 u 6 b kanalizace kanalizace vodovody vodovody vodovody vodovody vodovody komunikace
komunikace
vsakovací vsakovací a a a a a a a a retenční retenční systémy
systémy
vsakovací vsakovací vsakovací a a a a a a a a a a retenční retenční retenční systémy
systémy
systémy
vsakovací vsakovací a a a a a a retenční retenční systémy
systémy
drenáže
drenáže
drenáže
drenáže
drenáže
drenáže
drenáže
jímky jímky septiky septiky odlučovače
odlučovače
jímky jímky jímky septiky septiky septiky odlučovače
odlučovače
odlučovače
jímky jímky septiky septiky odlučovače
odlučovače
ČOV ČOV čerpací čerpací šachty
šachty
reklama HAK ČOV ČOV ČOV čerpací čerpací čerpací šachty
šachty
šachty
ČOV ČOV čerpací čerpací šachty
šachty
doplňkový sortiment
d d d op o p l ň l ň k k o v o ý s v ý s o rt o rt im im e Neprodáváme Neprodáváme Neprodáváme jen jen jen výrobky výrobky výrobky ale ale ale i i i řešení řešení řešení Neprodáváme Neprodáváme Neprodáváme jen jen jen výrobky výrobky výrobky ale ale ale i i i řešení řešení řešení Neprodáváme Neprodáváme Neprodáváme jen jen jen výrobky výrobky výrobky ale ale ale i i i řešení řešení řešení www www hakvelkoobchod hakvelkoobchod cz cz www www www hakvelkoobchod hakvelkoobchod hakvelkoobchod cz cz www www hakvelkoobchod hakvelkoobchod cz cz 

   1   2   3   4   5