Page 17 - PFV bulletin 2021
P. 17

č 11 č 12 č 13 č 14 č 15 č 16
C
č 1 č 2 č 3 č 4 č 5 č 6
č 7 č 8 Kassimex s s s s s r r r o – rumunská vína
Subert Casian Suciu tel : : +420 602 315 643 email: casians@seznam cz
Vinařství Stanislav Stanislav Popela
Popela
Stanislav Stanislav Popela
Popela
tel : : +420 724 265 365 email: vinarstvi popela@seznam cz
Víno Hruška s r r r o o Pavel Marušák tel : : +420 727 976 293 email: pavel marusak@vinohruska cz
Rodinné vinařství U Samsonů
Jaroslav Samson Samson tel : : +420 777 673 601 email: j samson@vinarstviusamsonu cz
Vinařství PETR SKOUPIL
František Skoupil tel : : +420 777 320 117 email: frantisek skoupil@skoupil com
Bočva s s r o o o Katja Deskovská tel : : +420 607 072 150 email: info@bocva cz
Parkánův příkop
stánek s s kávou
Sýrový trh – Český archiv vín Radek Bakule tel : : +420 776 110 966 email: pardubice@ceskyarchivvin cz
VVD – Vinohradnicko vinarské družstvo
Tibor Dovicin tel : : +421 918 673 860 email: dovicin@vinodvory sk Réva Bojničky – Baynach
Marek Antonín tel : : +421 337 301 562
email: antonin@baynach sk Pivnica Radošina
Rastislav Šipka tel : : +421 902 929 780 email: rsipka@pivnicaradosina sk Chateau Topolčianky s r r r o o o o o Robert Moravčík tel : : +421 903 288 856 email: info@vinotop sk Ostrožovič Ostrožovič spol s s s s r r r r o o o o o o o Jaro Ostrožovič Ostrožovič tel : : +421 908 996 040 email: odbyt@ostrozovic sk Purgina spol s s s r r r o o o Radovan Kilarsky tel : : +421 244 872 895 email: purgina@purgina sk sk Chválenice 51 332 05 Plzeň www kassimex cz
Perná Perná 262
691 86 Perná Perná www popela cz
Blatnička Blatnička 143 696 71 Blatnička Blatnička www vinohruska cz
Boženy Němcové 282
691 63 Velké Němčice www vinarstviusamsonu cz
Sadová 1399
691 02 Velké Bílovice www skoupil com
Sazovická 455 / 28 155 21 Praha 5 5 5 5 5 – Zličín www bocva cz
Sladkovského 484 530 02 Pardubice www ceskyarchivvin cz
Branovská cesta 1926 941 31 Dvory nad Žitavou www vinodvory sk Bojničky Bojničky 54
920 55 Bojničky Bojničky www baynach sk Trnavská 920 926 01 Sereď www pivnicaradosina sk Cintorínská 31 951 93 Topolčianky www vinotop sk Nižná 233
076 82 Velká Trňa www ostrozovic sk Pri Šajbách 1 1 831 06 Bratislava www purgina sk 17    15   16   17   18   19