PFV bulletin 2021
P. 1

XXIV. ročník
PARDUBIcKÝ FESTIVAL VÍNA
VINAŘSKÁ NOc
27. 8. 2021 pátek 13–24 h
13:00 zahájení PFV
16:00 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže vín
18:00 zahájení Pardubické Vinařské noci
s Petrou Beránkovou
19:30 WAIT
21:00 Sabina Křováková 22:30 Mr. MOSS
24:00 ukončení PFV a PVN
28. 8. 2021 sobota 12–18 h 12:00 zahájení
druhého dne PFV 18:00 ukončení PFV
www.pardubickyfestivalvina.cz


   1   2   3   4   5